Hakkımızda       Hizmetlerimiz       Referanslarımız       Duyurular       İş Ortaklarımız       İletişim


Hakkımızda

Finedoc Yazılım ve Danışmanlık Ticaret olarak Kurumsal Bilgi Yönetimi (EIM) alanında her türlü digitalizasyon ihtiyacınızı karşılayan çözümler sunmaktayız. Uzun yıllara dayanan Avrupa ve Türkiye tecrübemizle firmanızın kurumsal bilgi ve belge yönetiminin kurulması, iş süreçlerinizin elektronik ortamda en verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor, profesyonel desteğimiz ile her an yanınızda olmayı garanti ediyoruz.
 


Hizmetlerimiz

Müşterilerimize sunduğumuz modern çözümler analizden başlayıp tasarım, konsept, kurulum, müşteri IT sistemlerine entegrasyon, bakım ve destek hizmetlerini kapsamaktadır. Geçen yıllar içerisinde bilgi ve tecrübemiz ile portföyümüzdeki değerli müşterilerimiz için birçok başarılı proje tamamlanmış olup kalite ve müşteri memnuniyetinden taviz vermeyen geniş kapsamlı çözümler sunmaktayız.

Kurumsal içerik yönetimi ile çalışanlarınız arasında, iş ortakları ile, servis ve hizmet sağlayıcılarıyla ve müşterilere, farklı lokasyonlardaki firma birimleriniz arasındaki, her türlü içeriğin, dokümanın ve bilginin oluşturulması, erişimi, paylaşımı ve dönüşümü ile rekabette öne çıkmanıza yardım ediyor.Doküman Yönetim Sistemleri, elektronik ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların arşivlenip saklanması, verimli ve güvenli olarak kullanıma sunulması için geliştirilmiş uygulamalardır. Finedoc olarak, Müşteri ihtiyaçlarına yönelik en uygun Doküman Yönetim Sistemi entegrasyonu sağlanmaktadır.

Tahminlere göre yapılandırılmamış Dosya, Eposta, Multimedya, Metin, Form ve Belge verileri firmalarda oluşturulan bilgilerin yüzde 80% ini kapsamaktadır.

 

Bu bilgi yığınları aslında bir rekabet avantajı anlamına gelse de bu bilgileri verimli bir şekilde yönetmek bu avantajdan yararlanabilmenin temel anahtarıdır. Kurumumuz teknik ekibi birçok saygın firmada bu çözümleri uygulamaya geçirmiş ve uzun yıllardır bu çözümlerin yönetimi ve güncellenmesini sağlamaktadır.

Neden Doküman Yönetimi?

Belge ve bilgilerin kişilere bağlı ortamlarda saklanması: Masaüstü, özel klasör, diğer birimlerin ulaşamadığı ortak klasörler

-  Diğer yetklili kişiler tarafından bulunamaması veya çok zaman harcanarak bulunabilmesi

-  Sistemle ilgili sorunlarda kaybolan belgelere tekrar ulaşılamaması (backup, arşivleme eksiklikleri

-  Yapılan işlerinden yararlanılamayarak tekrar zaman harcayarak yapılması

-  Belgelerin sürekli kopya yapılarak çoğaltılmasının yarattığı karışıklıklar ve fiziksel arşivlerin maaliyeti

-  Yetkilendirmenin olmaması veya kişilerin insiyatifine bağlı olması

-  Yetkisiz kişilerin belgelere erişme riski

-  Kurumlara ait gizli belgelerin dışa sızdırılması

-  Kurum içindeki gizliliğin tehlikeye girmesi

-  Belgelerle ilgili çalışmalar ve değişiklerin takip edilememesi

 

Doküman Yönetmininin Faydaları:

-  Kurumsal performansı ve verimliliği artırır

-  Çok kolay ve anında bilgi ve belgelere erişim imkanı

-  Kurum organizasyonuna uygun yetkilendirme imkanı

-  Yetkilendirilen kişilerin hakları dahilinde belgelere erişim imkanı, yetkisiz kişilerin engellenmesi

-  Yapılan değişikliklerin versiyonlanarak saklanması ve raporlanması

-  Kağıtsız çalışma ortamı

-  MS Office ve birçok yazılıma direkt entegre olması

-  Belge kaybolma riskinin minimize edilmesi

-  Kolay belge paylaşımı

-  Belgelere Web üzerindende ulaşabilme imkanı 

Sunduğumuz çözümler;

ecoDMS Archive

OpenText eDOCS DM

iManage Work

Bimser eBA Doküman Yönetimi

Bimser eBA QDMS Kalite Doküman Yönetim Sistemi

 


"Her türlü içeriğin, dokümanın ve bilginin oluşturulması, güvenli erişimi, paylaşımı ve dönüşümü ile rekabette öne çıkmanıza yardım ediyoruz."

İş süreci denince şirketlerin tümünün veya büyük bir bölümünün katıldığı birçok kişi ve birim tarafından önceden belirlenmiş bir biçimde paralel veya sıralı olarak yapılan aktiviteler olduğu biliniyor. İş süreçleri otomasyonunu gerçekleştirmeyen şirketlerde bu süreçlerin çok uzun sürdüğü, verilen zamanlara uyulmadığı ve reaksiyonların gerektiği gibi olmadığı görülmektedir. Ayrıca çalışanlar aynı bilgilere sahip olmadıkları için gereksiz ve uzun aramalar ortaya çıkmakta ve verimlilik düşmektedir. Bu çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilemenin yanında müşteri memnuniyetsizliğine sebep olmaktadır. Dokümanların bir bilgilendirme ve onay aracı olarak kâğıt ortamında dolaştırılması önemli ölçüde kağıt ve zaman kaybına neden olmaktadır. Bu duruma en büyük katkı kurum faaliyetlerinin belirlenip süreçlerin modellendiği İş süreç otomasyonun sistemlerinden gelmektedir.

 Neden Elektronik İş Süreçleri :

- Kağıt üzerinde manuel yürütülen iş süreçleri

- Bazı prosedür ve standartların uygulamasında sıkıntılar

- Ekip olarak iş yapma zorluğu

- Lokasyon farklılıkları

- Kritik süreçlerde hızlı ve hatasız iş yapma hedefi

- Teknolojiyi iyi kullanarak rakiplerin önüne geçme isteği

- Manuel yürütülen süreçlerin kolaylıkla elektronik ortama taşınabilmesi

 

 Elektronik Süreç Yönetiminin faydaları:

- Kurumsal performansınızı iyileştirir

- Süreç içindeki işgücü maliyet payını %30-50 arasında düşürür

- İşletmede süreç bazlı iş yapma anlayışının gelişmesini sağlar

- Uyarı mekanizmaları aracılığı ile işleri sürüncemede bırakmaz

- İş yapma yöntemlerine uygulanabilir standartlar getirir

- Standartlarla şirketin kurumsallaşmasına katkıda bulunur

- Süreç içinde eposta, web, blackberry, PDA, faks ve cep telefonu gibi teknolojik yenilikleri iş süreci içinde kullanarak önemli avantaj sağlar

- Elektronik form ve digital imza ile kağıt kullanımını ortadan kaldırır

- Süreç akışında gecikmelere neden olan kör noktaları belirler

- Süreçlerin izlenme, kontrol ve analiz olanaklarını artırır

- Süreçlere çok kolay optimize edilebilme özelliği kazandırır 

 

Bu konuda sunduğumuz ürünler:

 eBA Workflow  "Süreçlerinizi elektronik ortamda çalıştırmak ve değişiklikleri hızlı ve kolay şekilde yapmak, hizmetlerinizi verimli ve kusursuz olarak sunmanıza büyük katkı sağlayacaktır."

Tarama ve Veri Yakalama Çözümleri, kağıt ortamında tutulan bilgilerin elektronik ortama geçişini, saklanması, gerektiğinde kolay erişimini sağlayan, felaket yedeklemesi ve fiziksel arşiv çözümlerine kolaylıklar getiren, dokümanların idaresi ve görüntülenmesi için bir araç olup firmanıza digitalleştirme alanındaki en önemli katkıyı sağlar. Profosyonel hizmetlerimiz ile birlikte sunulan ecoDMS, Bimser, Kofax ve AnyDoc gibi şirketlerin ürünleri, dokümanlarınızın başarıyla dijital varlıklara dönüştürülmesi işlemlerini veya kendi görüntüleme sistemlerinizin kurulumunu garanti altına alır."Firmanızın fiziksel belgelerini dijitalleştirip güvenilir hale getirebilirsiniz."

Finedoc Doküman yönetimi ve İş süreçleri yönetimi konusundaki deneyimlerinin yanı sıra IT Service Management, İş Analizi, Proje ve Test yönetimi sistemlerindeki uzmanlığıyla müşterilerine projenin başlangıç aşamasından itibaren hizmetlerini sunabilmektedir. Yılların birikimi ile oluşan saygınlık ve deneyim, projenin amaç ve kapsamının belirlenmesi safhalarında dahi müşterilerin, Finedoc’ dan danışmanlık hizmetleri almasında ve birlikte çalışmasında teşvik edici bir rol oynamaktadır.

 

Finedoc ’un danışmanlık hizmetleri için her geçen gün daha çok aranmasındaki neden, bir projenin yeniden gözden geçirilmesindeki basit bir çalışma olabileceği gibi, daha kapsamlı ve sorumluluk gerektiren ürün ihtiyaçları analizinin hazırlanmasını da içerebilmektedir.

Geliştirme:

Çoğu kez tam bir müşteri memnuniyeti için, standart yazılımlar içine yardımcı işlevleri uyarlamak gerekir. Finedoc kendi Yazılım Geliştirme Departmanı’nda, müşterinin talepleri doğrultusunda hazır çözümleri uyarlar, standart yazılımlara ara yüzler tasarlar ve mevcut uygulamalara yardımcı işlevler oluşturur.

Eğitim:

Finedoc sunduğu ürünlerle ilgili eğitimleri yanı sıra Proje Yönetimi, IT Servis Yönetimi, iş Analizi ve Test yönetimi konularında kurumsal eğitimler verilmektedir."DM, BPM, Proje yönetimi, ITIL danışmanlığı, ITIL eğitimleri ve her türlü IT danışmanlık ihtiyacınızda yanınızdayız."

Hızla değişen günümüz koşullarında, en istikrarlı çözümler bile minimum seviyede bakım ve desteğe muhtaçtır. Başarı ile bitirilen projelerin ardından orta ve uzun vadede uygulamaların sorunsuz bir şekilde devamı için Finedoc yanınızda olmaya devam eder. Geçen yıllar içinde, Finedoc, gereksinimleri tam olarak karşılanmakta olan bir müşteri memnuniyetini sağlamak için, işini üst seviyede bilen uzmanlardan ve teknisyenlerden oluşan bir ekip yetiştirmiştir.

 

 

 

 

 

-Firmanızın işleyişine ve süreçlerine uygun SLA’ler çerçevesinde bakım anlaşmaları ile sistemlerinizin gereksinimlerinize göre çalışmasını garanti etmektedir.

-Değişen personel yapısına ve gelişen ürünlere yönelik düzenli eğitimler ile her an yanınızda olmayı sürdürür.


"Sunduğumuz ürünlerle ilgili her türlü destek ihtiyacınızı profesyonel olarak karşılıyoruz."


ReferanslarımızDuyurular
   

   
  ecoDMS 18.09.03-1
yayımlandı.

15.10.2020
 
iManage Work 10.4.5 yayımlandı.


28.03.2023
OpenText eDOCS CE 22.4
yayımlandı.

15.11.2022
eBA DM Workflow 6.7.97 yayımlandı.

01.02.2021
OpenText™ eDOCS CE 20.4

(16.7.3) yayımlandı.

21.01.2021
     
 

 
 

İş Ortaklarımız


İletişim

FINEDOC Yazılım ve Danışmanlık Ticaret
Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sk. No:11 D:7 34774 Ümraniye/İstanbul 
T +90 216 594 74 90 support@finedoc.com.tr


Google Maps'de göster

        
FINEDOC

Yazılım ve Danışmanlık Ticaret

Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sk. No:11 D:7

34774 Ümraniye/İstanbul  T +90 216 594 74 90
support@finedoc.com.tr